Over de Beweegchallenge

In het lokaal preventieakkoord “Wij Zijn Groen, Gezond & In Beweging Nijmegen” hebben 47 bedrijven uit de regio Arnhem-Nijmegen hun wens uitgesproken om hun werknemers te stimuleren duurzamer en gezonder te leven. Samen met de werkgevers hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om op korte termijn een project op te zetten in het verlengde van het bevorderen van de vitaliteit van werknemers. Hieruit is de Beweegchallenge ontstaan, om werknemers te enthousiasmeren meer te gaan bewegen.

Doel

Het doel van de Beweegchallenge is om met alle deelnemende werknemers van de aangesloten organisaties gezamenlijk zoveel mogelijk wandel- en fietskilometers te maken. Dit kan zowel woon-werkverkeer als recreatief bewegen zijn. Zo kunnen ook werknemers die vanwege COVID-19 thuiswerken meedoen aan deze challenge. Gezamenlijk wandelen en fietsen de deelnemers voor een aantal geselecteerde bekende Nijmeegse goede doelen, die in samenspraak met Carlo Buise (de trekker van de thematafel Vitaliteit Werkt) zijn geselecteerd, en de eigen doelen van de deelnemende organisaties.

Van de totale financiële bijdrage vanuit de deelnemende organisaties zal 80% naar deze gekozen goede doelen gaan. Met het gezamenlijk bewegen voor de goede doelen willen wij een extra verbinding creëren tussen de deelnemende organisaties vanuit het preventie-akkoord en de relatie met Nijmegen benadrukken. De overige 20% van de financiële bijdrage zal terecht komen in de prijzenpot voor de best presenterende organisatie.

Wedstrijd

De Beweegchallenge is naast een laagdrempelige activiteit ook een wedstrijd. De organisatie die gemiddeld genomen per 20 werknemers de meeste kilometers heeft gemaakt, wint de boven genoemde prijzenpot. Dat betekent dat iedere organisatie in principe evenveel kans maakt om te winnen, onafhankelijk van de grootte van het bedrijf. De prijs is door de winnende organisatie vrij te besteden, maar we hopen uiteraard dat dit bedrag ook besteed zal worden aan een mooi doel in het verlengde van de uitgangspunten van Groen Gezond en in Beweging Nijmegen: groener, gezonder en dergelijke, maar dat is aan de winnaar.

De challenge duurt 4 weken. Wekelijks worden de deelnemers op de hoogte gebracht of we de streefdoelen verwachten te halen. En gaan we hen motiveren nog net even iets meer te wandelen en/of fietsen. Daarnaast zullen we de deelnemers laten weten welke organisaties (top 5) naar verhouding de meeste wandel- en fietskilometers hebben gemaakt.

App en aanmeldformulier

Om de gemaakte fiets- en wandelkilometers bij te kunnen houden, wordt gebruik gemaakt van de app Go Velo. Deze app wordt van oorsprong gebruikt voor de Fietschallenge, een project om de fiets als vervoersmiddel in het woon-werkverkeer te stimuleren. Hierdoor is de communicatie binnen de app niet altijd gericht op wandelen en op recreatief bewegen. De wandelingen worden wel geregistreerd door de app, zodat we deze kunnen meenemen in het gezamenlijk streven en de onderlinge wedstrijd.

Gezien het aanmeldformulier van oorsprong ook gericht was op de fiets-app en dit enige onduidelijkheid gaf, is het formulier aangepast. Hierdoor sluit het formulier nu meer aan bij de Beweegchallenge, waarbij het gaat om zowel ‘wandelen en fietsen’ als ‘woon-werk en privé verplaatsingen’.

Nulmeting

Aan de deelnemers wordt gevraagd in het aanmeldformulier een nulmeting te doen. Hierbij geven ze vóór de start van de Beweegchallenge aan welke dagen, en hoe ze meestal van en naar hun werk reizen (of zoals zij dit deden voorafgaande aan de Coronamaatregelen). Deze nulmeting wordt door de externe financier gebruikt om te kunnen onderzoeken wat het effect is van deze Beweegchallenge op het gedrag van de deelnemers. De nulmeting wordt voor de Beweegchallenge zelf niet gebruikt.

Kick-off

Op 14 oktober gaat de Beweegchallenge van start met een feestelijke opening. Deze kick-off is een gezamenlijk digitaal moment waar alle deelnemende organisaties bij kunnen zijn. Meer informatie daarover volgt spoedig.

Communicatie

De contactpersonen van iedere organisatie communiceren de informatie over de Beweegchallenge richting de eigen medewerkers. Wij leveren hiervoor de relevante informatie aan, waarbij het aan de organisaties vrij staat om deze aan te vullen en af te stemmen op de eigen ‘look and feel’.

Daarnaast kan aanvullend hardcopy promotiemateriaal (afbeeldingen of posters) van de beweegchallenge worden aangeleverd op de betreffende locaties.

Prijsuitreiking en uitreiken van de bijdragen aan de goede doelen

Na afloop van de Beweegchallenge zal er een (digitale) prijsuitreiking worden georganiseerd (verwachting eind november), waar de winnende organisatie en de geselecteerde Goede Doelen in de schijnwerpers worden gezet. Ook hiervan houden we u op de hoogte.