Wedstrijd Beweegchallenge Groen Gezond en in Beweging Nijmegen

Het doel van de Beweegchallenge is om werknemers van de deelnemende organisatie te enthousiasmeren meer te gaan bewegen. Deze challenge bestaat uit twee delen. Ten eerste is er een gezamenlijk doel van alle organisaties, om samen zoveel mogelijk wandel- en fietskilometers te maken voor enkele geselecteerde goede doelen. Ten tweede is er een wedstrijd tussen de deelnemende organisaties. De organisatie die naar verhouding de meeste wandel- en fietskilometers heeft gemaakt, wint een geldprijs.

Samen zoveel mogelijk wandelen en fietsen voor geselecteerde goede doelen

Alle deelnemende organisaties hebben een bedrag ingelegd, waarvan 80% beschikbaar wordt gesteld aan geselecteerde Nijmeegse en/of eigen goede doelen. De bedoeling is om gezamenlijk meer te gaan bewegen en daarmee zoveel mogelijk wandel- en fietskilometers af te leggen, zowel in het woon-werk, zakelijke verkeer als privé. De inschatting is dat de deelnemer gemiddeld tussen de 40-50 km per persoon per week wandelend en/of fietsend zal afleggen. Dit is het ingeschatte gemiddelde van de thuiswerkers en woon-werkers maal 4 weken maal het totaalaantal deelnemers aan de beweegchallenge. Enkele rekenvoorbeelden: 2.000 deelnemers = 2.000 x 60 x 4 = 480.000 kilometers; 5.000 deelnemers = 5.000 x 60 x 4 = 1.200.000 km. Per week houden we de deelnemers op de hoogte of we de streefdoelen verwachten te halen. En gaan we hen motiveren nog net even iets meer te wandelen en/of fietsen.

Onderlinge wedstrijd tussen deelnemende organisaties

Het doel is het creëren van een eerlijke en vergelijkbare wedstrijd tussen de organisaties. We hebben te maken met verschillen in grootte qua aantallen werknemers van organisaties. Dit is hoogstwaarschijnlijk terug te zien in de aantallen deelnemers per organisatie. We zullen werken met een vereffening naar 20 deelnemers, waarbij we zullen vaststellen wat de deelnemende organisatie gemiddeld behaald heeft qua aantal wandel- en fietskilometers. Hierdoor kunnen ook de kleinere organisaties op een leuke en haalbare wijze deelnemen.

Het uiteindelijk behaalde aantal wandel- en fietskilometers per organisatie wordt gedeeld door het aantal deelnemers per organisatie, om een goed vergelijkbaar gemiddelde te krijgen. In de wekelijkse nieuwsbrief wordt vermeld welke organisaties op dat moment in de top 5 staan en worden mensen aangespoord om (nog) meer te gaan fietsen en/of wandelen. Na afloop van de wedstrijd wordt bepaald welke organisatie gemiddeld genomen het beste heeft gescoord. De winnende organisatie ontvangt 20% van het totale bedrag dat alle deelnemende organisaties hebben ingelegd. Dit bedrag mag vrij besteed worden, maar we hopen uiteraard dat dit bedrag ook besteed zal worden aan een mooi doel in het verlengde van de uitgangspunten van Groen Gezond en in Beweging Nijmegen: groener, gezonder en dergelijke, maar dat is aan de winnaar.

Wekelijkse terugkoppeling + uitreiking prijs

Na elke week ontvangen de deelnemers een terugkoppeling van de stand van zaken m.b.t.:

  • Het totaalaantal geregistreerde wandel- en fietskilometers van alle deelnemers aan de beweegchallenge (ten opzichte van het vooraf vastgestelde beweegdoel)
  • Welke organisaties bovenaan staan (top 5) in de onderlinge wedstrijd